Δωρίστε αντικείμενα για παιδιά

Χαρίστε στο σύλλογο μας ότι καινούριο αντικείμενο θέλετε. 
Αν εμπορεύεστε παιδικά αντικείμενα (παιχνίδια  - ρούχα -  βιβλία κλπ) μπορείτε να χαρίσετε στο σύλλογο μας ότι καινούριο αντικείμενο θέλετε.

Εμείς θα το συμπεριλάβουμε στη δράση μας  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΩ  αναφέροντας σας ως δωρητή.