Ο καρδιολόγος του συλλόγου μας εξετάζει δωρεάν τα παιδιά του συλλόγου

Κατηγορία: Οι δράσεις μας

Κάθε παιδί είναι καλό να υποβληθεί σε ένα προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο ή και πλήρη καρδιολογικό έλεγχο (κλινική εξέταση, καρδιογράφημα και

Triplex) μία φορά στη ζωή του, ώστε να αποκλεισθεί η παρουσία κάποιας συγγενούς πάθησης της καρδιάς.
Αν το παιδί έχει μία φυσιολογικά διαμορφωμένη καρδιά, δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποιον νέο έλεγχο αργότερα, εκτός και αν εκτεθεί σε κάποιον βλαπτικό παράγοντα και υπάρχει η υποψία ότι αυτός ο παράγοντας έχει βλάψει την καρδιά του.
Ο καρδιολόγος του συλλόγου μας εξετάζει δωρεάν τα παιδιά του συλλόγου και κάνει συμβουλευτική στους γονείς για την υγεία τους.